Slipstitch Trish Crochet

Slipstitch Trish Crochet

Slipstitch Trish sells her crochet products to Downey residents during the festival.